top of page

הזמנת חבילות "ארץ חיטה"

חבילות ארץ חיטה זמינות במספר אפשרויות:

1. חבילה כללית לחינוך הסברה וריבוי ראשוני. החבילה כוללת 5 גרם של זרעי:

חיטה דו-גרגירית

חיטת כוסמין

3 זנים של חיטת דורום מסורתית

חיטת דורום מודרנית

חיטת לחם מסורתית

חיטת לחם מודרנית

 

החבילה יכולה לשמש כמקור ראשוני לגידול, לגנים בוטניים, בתי ספר, מרכזים קהילתיים ועוד.

2. חבילה לגני ילדים הכוללת שילוב יחד של כלל הקווים הנ"ל, סה"כ 5 גרם.

 

בחבילות אלו, יחד עם הזרעים תכלול החבילה דף מידע כללי וכן מידע אגרוטכני לגידול.

3. חקלאים המעוניינים בזרעים בכמות גדולה יותר (מוגבל עד 500 גרם ותלוי בכמות הזרעים העומדים לרשותנו בכל שנה)

להזמנת החבילה אנא הורידו את הMTA של בנק הגנים:

https://igb.agri.gov.il/web/pdf/MTA_IGB_january2014.pdf

והחזירו אלינו חתום לכתובת המייל: Dikla@volcani.agri.gov.il

וכן מלאו את הטופס המקוון:


חבילת ארץ חיטה מורחבת עולה 50 ש"ח, חבילת ארץ חיטה לגני ילדים עולה 15 ש"ח

חקלאים המעוניינים בזרעים יקבלו הצעת מחיר נפרדת על פי המלאי בבנק באותה העת.

אנו נפנה אליכם בהקדם להסדרת התשלום. יש לוודא כי פרטיכם בטופס מלאים ונכונים

01.

חבילת ”אֶרֶץ חִטָּה“ מכילה את  הקוים על הרצף ההיסטורי של גידול חיטה בישראל.  חיטת הבר (הידועה גם כ"אם החיטה") שנאספה בבר בישראל, ממחישה את השונות הגנטית הגדולה של הצמח יחד עם הקושי להשתמש בו כגידול חקלאי. חיטת הבר היא עטויית גרגיר ולכן קיים קושי לדוש את גרגרי החיטה ולהפריד בין הגרגר לבין המוץ. בנוסף, השיבולת של חיטת הבר מתפרקת ובגינה עלול לאבד החקלאי את היבול שגידל. גם התוצרת המתקבלת מגידולה דלה. ניתן להזמין את חיטת הבר בנפרד מבנק הגנים או לאסוף זרעים בבר.

האפשרות לבקר את תהליך הפצת הגרגרים, הוא אחד המרכיבים החשובים בתהליך התרבות.

02.

מקובל להניח שמחיטת הבר בויתה החיטה  הדו גרגרית בתקופת הזמן המוערכת ל-6000 שנה לפנה"ס. הן החיטה הדו גרגרית והן חיטת הבר הן חיטים עטויית גרגיר בעלי קושי בדיש. החיטה הדו גרגרית עם זאת, שונה מחיטת הבר בשיבולת שאינה מתפרקת על ידי סלקציות מכוונות לאי פיזור זרעים.  החיטה הדו גרגרית היתה נפוצה בעת העתיקה עד ל-3000 שנה לפנה"ס לערך  וממנה התפתחו בהמשך תהליך תרבות החיטה, זני "חיטת דורום"

03.

עד לתחילת המאה ה-20, חיטת הדורום שגודלה, הייתה מזנים הנחשבים היום מסורתיים- עתיקים.  רציפות חקלאית בגידול חיטה בארץ ישראל ושחזור ממצאים ארכאולוגים, אפשרה לחוקרים לזהות את זני החיטה המסורתיים שנמצאו באזורנו עד לפני קצת יותר מחמישים שנה עם הזנים בהם השתמשו בתקופות קדומות בהיסטוריה היהודית והארץ ישראלית. החיטה המסורתית-עתיקה, שונה מהחיטה המודרנית המצויה בימינו ביבולים נחותים בהשוואה לזנים המודרניים המותאמים לחקלאות אינטנסיבית. בנוסף בחלק מהמקרים הזנים העתיקים מאופיינים באיכות גלוטן נמוכה למרות תכולת חלבון גבוהה או זהה. הזנים העתיקים-מסורתיים יהיו על פי רוב גבוהים בהופעתם בהשוואה לזנים המודרניים בהם קיים הגן המננס המקל על גידול זנים אלו. עם זאת, למרות היתרון האגרוטכני רב הערך של הזנים המודרניים, הרי שלזנים המסורתיים - עתיקים חשיבות גדולה ביותר בהיותם בעלי מגוון גנטי רחב והתאמות לתנאי הסביבה המקומיים המהווים בסיס חשוב לטיפוח זנים עמידים לשינויי האקלים. בנוסף, ישנה חשיבות רבה לזנים אלו מההיבט התרבותי-היסטורי.

04.

תהליך מקביל שארע במהלך האבולוציה של החיטה, מקורו בהפריה ספונטנית שארעה בטבע בין חיטת הבר לבין בן-חיטה טאושי אשר יצרה את חיטת הלחם.

חיטת הלחם ניתנת לחלוקה משנית לחיטת הכוסמין קשת הדיש (הדומה בתכונה זו לחיטה הדו גרגרית ומתוארכת לתקופת זמן דומה) ולחיטת הלחם העתיקה והמודרנית הקלות לדיש. חיטת הלחם העתיקה והמודרנית דומות בשוני בינהן ובהיסטורית הטיפוח שלהן כפי שתואר עבור זני חיטת הדורום.

05.

מעניין לזרוע עם התלמידים את החיטה ולעמוד על הקושי בדיש של חיטת הבר. לאחר נביטת הזרעים, כדאי לעקוב אחר התפתחות הצמח ולראות מצד אחד את המגוון הקיים הן בחיטת הבר והן בחיטה העתיקה יותר ולהשוות זאת לאחידות שנראית בחיטה המודרנית. אפשר לראות את ההבדל בין החיטה המודרנית הנמוכה-מנונסת לעומת הקוים הגבוהים של החיטה העתיקה יותר.

חשוב להראות את הקושי לאסוף את גרעיני החיטה מחיטת הבר כיוון שהשיבולת מתפרקת בזמנים שונים ולעומת זאת השיבולת הנשארת בשלמותה של המינים שעברו סלקציה ותרבות. גם ההבדל בין דיש של חיטה דו גרגירית וכוסמין לעומת החיטים המודרניים והמסורתיים, הוא הבדל שיכול להבהיר את הצורך בסלקציה בתכונה זו במהלך התרבות.

bottom of page