top of page

 

"המוציא לחם"

למורה,

 

החיטה היא הגידול החקלאי הנפוץ ביותר בעולם ומהווה מקור לייצור מזון בסיסי ויומיומי עבור בני האדם.

"קיומו של המין האנושי תלוי בצמחי משפחת הדגניים יותר מבכל משפחת צמחים אחרת. גרגירי הדגניים משמשים כמזון יום-יומי בסיסי כמעט לכל האנושות" (מתוך האנצ' לחקלאות: גידולי שדה).

 

קורס ההשתלמות "ארץ החיטה" שימש לנו כמקור ידע והשראה למהלך התכנון והפיתוח של יחידת הלימוד "המוציא לחם מן הארץ". בחרנו להתמקד בתהליך המתחיל בגידול החיטה בשדה ומסתיים באפיית הלחם. תהליך הלמידה משלב פעילות מעשית והתנסות חווייתית, תוך מתן דגש במטרות הבאות:

להדגיש ולהדגים לתלמידינו את הדרך הארוכה והקשה, שעובר החקלאי במהלך גידול החיטה.

לחזק ולבסס את הקשר בין הגידולים החקלאיים לבין המזון שאנו אוכלים.

לקרב את התלמידים אל עבודת האדמה ואמא אדמה, על מנת שיעריכו את מוצרי המזון, שאנו מגדלים ואוכלים.

להעלות ולהעצים את החשיבות הרבה של חוקרי החקלאות, מטפחיהָ ומפתחיהָ בארץ ובעולם, ולפאר את הישגיהם החל מגילוי אם החיטה וכלה בפיתוח זנים חדשים של חיטה ושיטות מחקר חדשות...

 

גיל התלמידים

תכנית הלימודים מתאימה לשכבות הגיל של כיתות ג'-ו', מתוך מגוון רחב של כיתות המגיע אלינו לחווה.

בתי הספר המגיעים אלינו לחווה הם מסוגי החינוך הבאים: יסודי ממלכתי, ממלכתי דתי, חרדי, חינוך מיוחד.

תלמידינו נמנים מכל שכבות הגיל החל מכיתות א'. עם זאת, שכבת הגיל הדומיננטית ביותר בחווה היא שכבת הכיתות ג'-ו', ולכן בחרנו בה.

 

פיתוח יחידת הלימוד

נושא החיטה והלחם אינו חדש עבורנו. ישנן מספר פעילויות אשר נעשות מדיי שנה, והן הפכו אצלנו למסורת רבת ימים, וביניהן: כתישת הגרגירים, אפיית פיתות ויציאה לסיור טבע עירוני אל אתר שבע טחנות. בעקבות השתלמות זו הוקסמנו מן החיטה, והרחבנו את רפרטואר הפעילויות בנושא, והתגובות היו טובות.

יחידות הלימוד:

bottom of page