top of page

אוסף יעקב מתתיה

ד"ר יעקב מתתיה, בוטנאי ירושלמי וחוקר בבנק הגנים שבמכון וולקני בשנים 1978-1984 , היה מחשובי החוקרים של זני הדגן, התבלין והירק העתיקים-המסורתיים של א"י בעת האחרונה. ד"ר מתתיה, שהיה איש חזון, הבין את חשיבותם של זרעים קדומים אלה, אשר נעלמו עם המעבר המסיבי לחקלאות מתועשת. בשנים האחרונות שבהן עוד היה ניתן למצוא שרידים של זרעים אלה בכפרים הערביים בפריפריה, יצא ד"ר מתתיה למסע הצלה. הוא השקיע ימים ולילות במסעות לפינות הנידחות ביותר של הארץ, קשר קשרים עם ה"מוכתארים", איתר את הזרעים המבוקשים אצל הפלאחים המקומיים, אסף ומיין כמות אדירה של זרעים, תיעד את מקומות האיסוף ותכונות הזרעים באפן מדוקדק, ואחסן אותם כך שישתמרו לזמן ממושך. כך הציל ד"ר מתתיה מאות קווים של זרעים מסורתיים, ובפרט זרעי זנים עתיקים של חיטה שנעלמו זה מכבר מהארץ ואשר השתמרו רק באוסף שלו, במשך עשרות שנים, עד שנתגלו במרתפי מכון וולקני וזכו לגידול מחדש החל משנת 2016 . כיום משמש האוסף הייחודי של ד"ר מתתיה בסיס למחקר שעשוי לסייע בהשבחת זני החיטה בארץ.

יעקב מתתיה- ביוגרפיה

4.jpg
3.jpg
bottom of page