top of page

אוסף ואבילוב

VIR.jpg

פסל ניקולאי ואווילוב במכון VIR, סט. פטרסבורג

ד"ר ניקולאי איבנוביץ' ואווילוב (1887 - 1943) היה בוטנאי רוסי, שהיה ידוע בזיהוי "מרכזי המוצא והמגוון" של צמחי החקלאות בני זמננו. ואווילוב הקדיש את חייו לחקר המערכת האקולוגית העולמית במזון, והתמקד במיוחד בחיטה ובגידולים אחרים שלדעתו עשויים לסייע בסיום הרעב העולמי. כמנהל מכון Leningrad Institute of Plant Industry, וויבילוב ניהל מספר משלחות לאיסוף זרעים, ובנה את בנק הגנים הגדול בעולם. השפעתו על עולם הבוטניקה נחשבת לדומה לזו של צ'רלס דארווין. בשנת 1926 יצא ואווילוב למסע איסוף זרעים וחומרי ריבוי גנטים בפלסטינה, סוריה וטרנס-ירדן, האזור שהוא זיהה כמרכז ביות החיטה (נראה כי ליווה אותו הבוטנאי הישראלי מיכאל זוהרי שהושפע עמוקות מוויבילוב). ואווילוב אסף יותר מאלף דגימות של זרעים; בעיקר חיטה, אך גם עשרות גידולים אחרים וצמחי בר קרובי תרבות. בשנת 1940, נעצר ואווילוב, נחקר בעינויים ונידון למוות במשפט סודי.  היטלר פלש לברית המועצות בשנת 1942. במהלך המצור של שנתיים על לנינגרד, תריסר מדענים התבצרו בבנק הזרעים של ואווילוב. ביום הם שמרו על הזרעים מההמונים הרוסים הרעבים; בלילה הם נלחמו בחולדות. אף שהמכון היה עמוס בדגן, המדענים סירבו לאכול את תוכנו; עבורם הזרעים היו קריטיים לעתיד האנושות. באביב 1944 מתו תשעה מהם מרעב. כיום מכון Vavilov המכונה  VIR בסנט פטרסבורג מחזיק באחד האוספים הגדולים בעולם של חומר גנטי מהצומח.

כשליש מאוסף החיטה שמקורו בישראל ונשמר עד היום במכון VIR בסנט פטרסבורג, הושב לישראל כחלק מיוזמת פרויקט ארץ חיטה. אנו במגעים עם המכון להשבת כלל האוסף ולהרחבת המגוון הביולוגי של חיטה שמקורה בישראל.

bottom of page